Vær strategisk og optimer din bankfinansiering!

mbr_seminar

Marianne Rørslev Bock, CFO hos Brdr. Hartmann A/S, holdt et oplæg om refinansiering af lån på infiniance’ kundeseminar i København d. 29. november 2016:

Baseret på en refinansieringsproces, med infiniance som ekstern rådgiver, gav Marianne inspiration til, hvordan små og mellemstore virksomheder med fordel kan låne af Best Practice fra de største virksomheder og opnå store gevinster, når der skal refinansieres bankgæld.

Finansiering er en strategisk beslutning:

En pointe var at finansiering skal betragtes som en ”vare” – om end en strategisk vigtig en – og ligesom med køb af andre varer var det vigtigt med en struktureret proces, med indhentning af flere forskellige tilbud.

Derudover blev det anbefalet at danne et projekt og projektgruppe, der varetager processen samt får et klart mandat fra direktionen.

En anden hovedpointe var, at strategiske overvejelser omkring finansieringsbehov og bankstrategi er værdiskabende og lærerige for alle virksomheder. Sådanne strategiske overvejelser ligger helt naturligt i starten af en refinansieringsproces.

Strategiske overvejelser:

Som en del af de strategiske overvejelser indgik følgende elementer:

Finansieringsstrategi:

–          Finansieringsform: Bankgæld/Realkredit/Obligationsudstedelse/egenkapitaludvidelse?

Valg af Bankstrategi:

–          Hvor mange banker skal deltage i runden?

–          Hvilken geografisk dækning har du brug for fra dine banker?

Produktvalg:

–          Tidshorisont: 3, 5, 7 år eller længere?

–          Afdragsprofil: stående eller med afdrag?

–          Forrentning: variabel eller fast rente?

–          Hvilke krav er der til lånevilkårene (covenants) – solvenskrav etc.?

Til at bistå processen valgte Hartmann at inddrage en ekstern rådgiver, der havde det nødvendige markedskendskab til bankerne, produkterne samt vilkår og de forbundne risici. Derudover kunne rådgiveren hjælpe med den praktiske udfærdigelse og gennemførelse af RFP (Request for Proposal).

Processen: Fra RFP til lånekontrakt på 2½ måned

Efter at de strategiske overvejelser var på plads, blev de udvalgte banker indbudt til at afgive tilbud i et sammenligneligt format. I det konkrete forløb blev bankerne noget overraskede over den grundige og strukturerede proces, og den detaljegrad de blev bedt om at afgive deres svar med. Endvidere blev det gjort klart, at bankerne kun havde ”ét skud i bøssen”, så deres første tilbud skulle være skarpt.

rfp_process_slide

I evalueringen af tilbud blev flere parametre vurderet som vigtige:

Hårde selektionskriterierBløde selektionskriterier
PrisLang-tids relation
Opfyldelse af RFPBankens kendskab til virksomheden
Credit ratingNuværende forretning med virksomheden
Profil og ydelserTeam og Service

Bankerne var noget overraskede over, at prisen var den primære faktor, og relationer ikke talte så højt.

Efter tilbuddene blev modtaget, stillede både Hartmann og bankerne med et beslutningsdygtigt team, som kunne træffe de nødvendige beslutninger i forhandlingsrunden. Dette betød en hurtigere proces i forbindelse med kontraktudarbejdelse.

Da de(n) foretrukne part/parter var fundet, var det ekstremt vigtigt at inddrage den nødvendige juridiske ekspertise, der kunne gå kontraktgrundlaget igennem med en tættekam inden der blev indgået en endelig aftale.  Som Marianne sagde; ”Det er kontrakten, man skal arbejde med i dagligdagen”, så det var vigtigt at den blev gjort funktionel.

Slutteligt fremhævede Marianne, at de havde været meget tilfredse med forløbet, og at det egentlig havde været en ”C20-proces for en meget mindre virksomhed”, men uden de samme store omkostninger.

Hvis du går med tanker om refinansiering og/eller har brug for en uvildig sparring omkring din finansierings- eller bankstrategi, så kontakt infiniance for at høre mere:

Henrik JuhlerHenrik Juhler                                                                           

Managing Partner, Principal Consultant

Telephone: +45 3086 0082

E-Mail: hj@infiniance.com