Behov for midlertidige treasury ressourcer?

Flere treasury afdelinger oplever et stigende arbejdspres, og skal jonglere de daglige opgaver samtidig med der skal tænkes strategisk, gennemføres nye initiativer, projekter, og leveres kritisk rapportering til ledelsen. Der kan være store operationelle risici forbundet med et underbemandet treasury. Det kan være svært at danne sig det nødvendige overblik over opgaverne, og ofte foranlediger man sig på få kritiske nøgle-ressourcer.

Infiniance kan tilbyde kvalificerede interim treasury ressourcer – vi kalder det ”Treasury-as-a-Service”.

Det kan indebære assistance på specifikke treasury projekter i en kortere periode, f.eks. i forbindelse med opkøb eller frasalg, opdatering og vedligehold af systemer, etablering af cash pools mv. Vi kan også hjælpe til med drift i en overgangsperiode ved f.eks. orlov, barsel eller i perioden mellem opsigelse og nyansættelse.

kontakt os i dag og hør nærmere om vores ”Treasury-as-a-Service”.

Tags: